Kijk op jeugdcriminaliteit

Veiligheid en preventie / Politiele preventie

Kijk op jeugdcriminaliteit

Handvatten voor het opstellen van een periodieke trendrapportage jeugd- en jongerencriminaliteit en een overzicht van veelbelovende aanpakken

Samenvatting

In dit rapport worden de resultaten van een onderzoek beschreven dat uitmondt in een voorstel om te komen tot een trendrapportage jeugd- en jongerencriminaliteit. Het voorstel bestaat uit drie onderdelen. Allereerst wordt een overzicht gegeven van beschikbare en noodzakelijke indicatoren die een beeld geven van risicofactoren voor jeugdcriminaliteit, de aard en omvang van jeugdcriminaliteit en de wijze waarop de (justitiƫle) afhandeling plaatsvindt. Daarnaast wordt een voorstel gedaan voor het interpreteren van de indicatoren door een groep onafhankelijke deskundigen. Tot slot wordt een werkwijze geschetst om aanpakken en interventies te inventariseren en presenteren.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Achtergrond van en aanleiding voor het onderzoek
  2. Onderzoeksmethoden
  3. Risico- en criminele jeugd
  4. Trendrapportage: indicatoren en werkwijze
  5. De aanpak van jeugd- en jongerencriminaliteit
  6. Conclusies en samenvatting

Conclusions and summary
Geraadpleegde bronnen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ferwerda, H., Ham, T. van, Jager, D.
Organisatie(s):
Beke, WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Beke
Jaar van uitgave:
2016
ISBN:
978-94-92255-07-5
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Voortgang aanpak risicojeugd/criminele jeugd
Projectnummer:
2675
Operationele status:
Afgerond