Middelengebruik en geweld

Criminaliteit en delicten / Alcohol en criminaliteit

Middelengebruik en geweld

Voorstellen voor onderzoek naar de grenswaarden voor alcohol en drugs

Samenvatting

Op 1 januari 2017 zal het wetsvoorstel voor middelenonderzoek bij geweldplegers in werking treden. Dit wetsvoorstel heeft tot doel om de aanpak van geweld onder invloed van alcohol of drugs te verbeteren. Het voorziet hiertoe in een wettelijke basis voor de inzet van middelentesten tegen geweldplegers. De resultaten van deze middelentesten kunnen worden betrokken bij de te vorderen respectievelijk op te leggen straf.
Literatuuronderzoek (zie link bij: Meer informatie) laat zien dat een aantal vragen over middelengebruik en geweld nog onbeantwoord zijn. Het gaat om vragen als: Bestaat er een dosis effect relatie tussen alcohol/drug gebruik en geweld? Welke zijn de kenmerken van de deelgroep personen die agressief reageert onder invloed? Is agressie afhankelijk van tijdsduur na gebruik en hoe lang houdt deze reactie aan? Leidt combinatiegebruik van alcohol en/of drugs tot een verhoogd risico op agressie? Wat is de prevalentie van alcohol en drugs geïnduceerde agressie bij aangehouden geweldplegers in Nederland? Welke experimentele gedragsmetingen vormen een goede voorspeller van alcohol- en druggerelateerd geweld in het dagelijkse leven?
Dit rapport biedt de basis voor onderzoeksvoorstellen die antwoord kunnen geven op bovenstaande vragen. Het rapport omschrijft de randvoorwaarden waaraan toekomstige studies naar de relatie tussen middelen en geweld moeten voldoen. Het rapport definieert ook belangrijke uitkomstmaten en hoe die kunnen worden geoptimaliseerd.

Inhoudsopgave

  1. Samenvatting
  2. Abstract
  3. Inleiding en doelstelling
  4. Literatuuronderzoek
  5. Workshop 'Alcohol, drugs en geweld'
  6. Onderzoekvoorstellen
  7. Conclusies
  8. Bijlage 1 Expertmeeting
  9. Bijlage 2 Detectie alcohol en drugs bij geweldplegers

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ramaekers, J.G., Verkes, R.J., Amsterdam, J.G.C. van, Brink, W. van den, Goudriaan, A.E., Kuypers, K.P.C., Arends, R., Schellekens, A.F.A.
Organisatie(s):
Universiteit Maastricht - Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen, Radboud UMC, Psychiatrie, Universiteit van Amsterdam - AMC Psychiatrie, WODC
Plaats uitgave:
Maastricht, Utrecht, Amsterdam
Uitgever:
Universiteit Maastricht - Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Maastricht - Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen
 
Postbus 616
 
6200 MD Maastricht
Telefoon:
043 3882222

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Middelengebruik en geweld; voorstellen voor onderzoek
Projectnummer:
2676a
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie