Kosten en baten van maatschappelijke (re-)integratie van volwassen en jeugdige (ex-)gedetineerden

Kosten en baten van maatschappelijke (re-)integratie van volwassen en jeugdige (ex-)gedetineerden

Samenvatting

Terugdringing van recidive heeft voor de overheid hoge prioriteit. Eén van de middelen om dit te bereiken is een goede re-integratie van (ex-)gedetineerden in de samenleving. Het beleid gaat ervan uit dat de kans op recidive kleiner wordt wanneer overheden en betrokken instanties investeren in een aantal basisvoorwaarden en daar al tijdens detentie mee beginnen.

Dit re-integratiebeleid begint al tijdens detentie en loopt daarna door. Daarom spreken we van beleid voor (ex-)gedetineerden. Naast overeenkomsten zijn er in dit beleid belangrijke verschillen tussen jeugdigen en volwassenen.
De grotere rol van de gemeente bij de (re-)integratie van (ex-)gedetineerden is pas van recente datum. Behalve dat dit meer eisen stelt aan het gemeentelijke beleid, vereist het ook intensievere samenwerking tussen Rijk en gemeente. Er is dus vooral bij gemeenten een omschakeling nodig die nog in volle gang is. Door de invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn vooral bij het integratiebeleid voor jeugdige (ex-)gedetineerden recent grote veranderingen opgetreden.
Het doel van dit onderzoek is: Inzicht krijgen in de kosten en baten van de maatschappelijke (re-)integratie van zowel volwassen als jeugdige (ex-)gedetineerden, om gemeenten, het Rijk en ketenpartners in staat te stellen een beredeneerde afweging te maken over investeringen en inspanningen hieromtrent.

Inhoudsopgave

Verantwoording
Lijst met afkortingen

Managementsamenvatting

  1. Inleiding
  2. Afbakening: wensen en mogelijkheden
  3. Uitstroom uit detentie
  4. (Re-)integratieactiviteiten van gemeenten
  5. Kosten van (re-)integratieactiviteiten en financiële stromen
  6. Baten van (re-)integratieactiviteiten
  7. Samenvatting, conclusies en kanttekeningen

Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Koning, J. de, Gravesteijn, J., Hek, P. de, Vries, D. de
Organisatie(s):
SEOR Erasmus School of Economics , WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
SEOR Erasmus School of Economics
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
SEOR - Erasmus School of Economics
Telefoon:
010-4082220
Fax:
010-4089650
E-mailadres:
seor-secr@ese.eur.nl
Website:
www.seor.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kosten en baten van re-integratie van (ex-)gedetineerden
Projectnummer:
2678
Operationele status:
Afgerond