Syrische asielmigranten in Nederland en het gebruik van social media bij migratiebesluitvorming

Syrische asielmigranten in Nederland en het gebruik van social media bij migratiebesluitvorming

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in het sociale mediagebruik van asielmigranten uit Syriƫ in relatie tot hun migratiebesluitvorming. Migratiebesluitvorming betreft de keuze om te migreren, naar welke bestemming en langs welke route. Deze studie omvat het sociale mediagebruik van Syrische asielmigranten voorafgaand aan, tijdens en na migratie naar Nederland.

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting Nederlands
Managementsamenvatting Engels

  1. Doel en vraagstelling onderzoek
  2. Migratie en sociale media: een theoretische verkenning
  3. Methoden
  4. De rol van sociale media in het migratieproces van Syrische asielmigranten naar Nederland
  5. Concluderende opmerkingen

Referenties
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Dekker, R, Vonk, H., Klaver, J., Engbersen, G.
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen, Regioplan, WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Voorspellen van migratiestromen
Projectnummer:
2682
Operationele status:
Afgerond