National Risk Assessment

Criminaliteit en delicten / Terroristische groepering

National Risk Assessment

Terrorismefinanciering

Samenvatting

Het doel van deze eerste NRA is het in kaart brengen van de tien grootste risico’s op het terrein van terrorismefinanciering en de weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium (wet- en regelgeving) gericht op de preventie en repressie van terrorisme-financiering. Deze eerste NRA focust zich op de analyse van de tien risico’s die door experts uit een longlist van dreigingen zijn geselecteerd omdat zij deze zien als de risico’s met de grootste potentiële impact.
De NRA biedt een antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

 1. Welke contextvariabelen maken Nederland kwetsbaar voor het optreden van terrorismefinanciering?
 2. Welke tien risico’s op het terrein van terrorismefinanciering kunnen – gezien de Nederlandse context – worden aangemerkt als de risico’s met de grootste potentiële impact?
 3. Welke risico’s zijn in Nederland nog niet gesignaleerd maar zouden in de toekomst actueel kunnen worden? Hoe kan hier nader zicht op worden verkregen?
 4. Welk beleidsinstrumentarium is in Nederland beschikbaar om de risico’s tegen te gaan?
 5. In welke mate mag van het beschikbare beleidsinstrumentarium worden verwacht dat ze de risico’s effectief tegengaan?
 6. Tegen welke van de risico’s zijn de Nederlandse beleidsinstrumenten ineffectief? Waarom is dat? Welke mogelijkheden bestaan om dit te herstellen? In hoeverre zijn deze mogelijkheden ook uitvoerbaar?
 7. Welke risico’s blijven bestaan na de inzet van het beleidsinstrumentarium? Wat is de ernst van de resterende risico’s als ze met elkaar vergeleken worden?

Ten behoeve van de volgende NRA’s biedt deze eerste NRA ook een antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

 1. Welke kwantitatieve data kunnen bij volgende NRA’s worden gebruikt om de risico’s op terrorismefinanciering in beeld te krijgen?
 2. Welke lessen/leerpunten zijn te benoemen voor volgende NRA’s?

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Onderzoeksmethodiek
 3. Wat maakt Nederland kwetsbaar voor terrorismefinanciering?
 4. Risico’s op het terrein van terrorismefinanciering
 5. Weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium
 6. Conclusies

Summary

Literatuur

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Veen, H.C.J. van der, Heuts, L.F.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2017
Reeks:
Cahiers 2017-14
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
National Risk Assessment Terrorismefinanciering 1; deelproject 5 NRA
Projectnummer:
2689E
Operationele status:
Afgerond