Alles in één keer goed - Naar kortere doorlooptijden in de strafrechtketen

Alles in één keer goed - Naar kortere doorlooptijden in de strafrechtketen

Quick scan over ervaringen en verwachtingen met betrekking tot doorlooptijden in VPS-projecten

Samenvatting

In dit onderzoek is een kwalitatieve inventarisatie uitgevoerd van de gepercipieerde mate van realisatie van de doelstellingen met betrekking tot de doorlooptijden van een aantal VPS-projecten. In 2015 en begin 2016 heeft de directie Strafrechtketen van het ministerie van V&J onder begeleiding van het WODC een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de huidige doorlooptijden in de strafrechtketen. Beide onderzoeken zijn erop gericht dat de Werkgroep (door)ontwikkeling bestuurlijke informatievoorziening strafrechtketen goed onderbouwde doelstellingen kan formuleren voor de doorlooptijd van afhandeling van zaken door de strafrechtketen als geheel.
De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt als volgt:
Wat zijn met betrekking tot de snelheid en doorlooptijden de doelen en achterliggende interventietheorie van een aantal, in het kader van het onderzoek te selecteren projecten van Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) en wat zijn de ervaringen, percepties en verwachtingen over de doeltreffendheid met betrekking tot de snelheid en doorlooptijden in relatie tot de kwaliteit?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Programma Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS)
  3. Verkeerstoren++
  4. Mobiel effectief op straat
  5. Kwaliteitsverbetering proces van opsporing en vervolging
  6. Strafrechtketen versterkt en versnelt (Lean Six Sigma)
  7. ZSM en inloopzittingen
  8. Modernisering Wetboek van Strafvordering: digitalisering
  9. Wet uitbreiding gronden voorlopige hechtenis
  10. Beantwoording van de deelvragen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Struiksma, N., Woestenburg, N., Anema, K. , Boxum, C., Winter, H.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto juridisch en bestuurskundig onderzoek/advies/onderwijs, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inventarisatie projecten VPS op versnelling doorlooptijden
Projectnummer:
2690
Operationele status:
Afgerond