Drugs in cijfers

Drugs in cijfers

Naar een manier om landelijke cijfers te verkrijgen over in beslag genomen drugs in Nederland

Samenvatting

Het WODC vraagt jaarlijks aan de Nationale Politie om landelijke cijfers aan te leveren over de totale hoeveelheden in beslag genomen drugs in Nederland, zowel voor de Nationale Drug Monitor als voor de rapportages aan het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) en het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Die cijfers kunnen echter niet goed opgeleverd worden. Sommige politie-eenheden leveren wel cijfers aan, andere niet. Een volledig landelijk beeld ontbreekt daardoor.

Deze constatering vormde de aanleiding om onderzoek te laten doen naar de achtergrond van dit probleem en vooral ook naar de vraag of er mogelijk praktische manieren zijn om toch tot landelijke cijfers te komen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Onderzoeksachtergrond en -aanleiding
  2. Huidige proces en registratie
  3. Informatiebeheer en -ontsluiting
  4. De beschikbaarheid van cijfers
  5. Alles overziend

Nawoord
Summary
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jacobs, M.J.G., Pieron, M., Roos-Nijkamp, L.M.
Organisatie(s):
EMMA, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
EMMA
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
EMMA - Experts in media en maatschappij
 
Wijnhaven 88
 
2511 GA Den Haag
Telefoon:
070-8700460
E-mailadres:
info@emma.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Ontwikkelen van indicatoren voor drug supply
Projectnummer:
2691
Operationele status:
Afgerond