Rechtsstatelijke waarborging van buitengerechtelijke geschiloplossing

Rechtsstatelijke waarborging van buitengerechtelijke geschiloplossing

Samenvatting

Buitengerechtelijke of ook wel ‘Alternatieve’ geschiloplossing (‘ADR’) is sinds enkele decennia gestaag in opmars binnen ons rechtsbestel.
In dit onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

  1. In hoeverre zijn de rechtsstatelijke kernwaarden onafhankelijke rechtsbescherming, legaliteit (rechtszekerheid en rechtsgelijkheid) en scheiding van machten gewaarborgd als het gaat om buitengerechtelijke geschiloplossing?
  2. Hoe zien de rechtsstatelijke ijkpunten eruit die dienen ter (verdere) versterking van de rechtsstatelijke waarborging?

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Lijst van afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Relevante rechtsstatelijke waarborgen
  3. Alternatieve geschiloplossing in Nederland
  4. Case Studies
  5. Synthese: passende rechtsstatelijke waarborgen voor ADR?

Summary
Literatuur
Jurisprudentie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bauw, E., Kluiver, C.C. de, Simon Thomas, M.A., Woude, W. van der, Brenninkmeijer, A.F.M., Mourik, J. van
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing , WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De rechtsstaat en nieuwe vormen van buitengerechtelijke geschiloplossing
Projectnummer:
2727
Operationele status:
Afgerond