Criminaliteit en rechtshandhaving 2015

Criminaliteit en rechtshandhaving 2015

Ontwikkelingen en samenhangen

Samenvatting

Deze 14e editie van Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. De publicatie verschaft informatie over langere tijd en richt zich met name op de periode 2007-2015.

Vergelijkbaar met vorig jaar wordt dit jaar wederom een afgeslankte C&R in pdf gemaakt. De pdf bestaat uit kernachtige teksten, een beperkt aantal figuren, keynotes en kernstaten.
In deze editie is het beschrijvende hoofdstuk 2 (Het Nederlands strafrechtssysteem) integraal overgenomen uit de 12e editie (zie: Bijlagen).
Daarnaast worden onderliggende tabellen in EXCEL-formaat beschikbaar gesteld. Onder meer met betrekking tot de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtsketen, Nederland in internationaal perspectief en kosten van criminaliteit.
Nieuwe bevindingen over de informatieverzameling en -verwerking alsook toelichtingen bij definities zijn met name terug te vinden in bijlage 3 (Bronnen en methoden) en bijlage 7 (Begrippen).
Een overzicht van vorige edities van C&R is te vinden op de speciale webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving' (zie link bij: Meer informatie).

Inhoudsopgave

Voorwoord

 1. Inleiding - S.N. Kalidien en M. Vlemmings
 2. Het Nederlandse strafrechtssysteem - J.B.J. van der Leij (Zie: Bijlagen)
 3. Criminaliteit en slachtofferschap - M.M.P. Akkermans
 4. Misdrijven en opsporing - R.J. Kessels en W.T. Vissers
 5. Vervolging - M.M. van Rosmalen en R.F. Meijer
 6. Berechting - Z.C. Driessen en R.F. Meijer
 7. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien
 8. De strafrechtsketen in samenhang - F.P. van Tulder, R.F. Meijer en M.M. van Rosmalen
 9. Overtredingen - D.E.G. Moolenaar en E.C. van Beek
 10. Kosten van criminaliteit - D.E.G. Moolenaar, M. Vlemmings, F.P. van Tulder en J. de Winter
 11. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit en H. Goudriaan

Literatuur
Bijlagen

 1. Medewerkers C&R 2015
 2. Classificaties en indelingen
 3. Bronnen en methoden
 4. Tabellen (zie: Excel-Bijlagen)
 5. Afkortingen
 6. Stroomschema justitieketen
 7. Begrippen
 8. Trefwoordenregister

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kalidien, S.N. (eindred.)
Organisatie(s):
WODC, CBS, Raad voor de Rechtspraak
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Criminologie
Jaar van uitgave:
2016
Reeks:
Geen
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
C&R 2015
Projectnummer:
2735
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie