Een evenwichtig bestuurde politie?

Staats- en bestuursrecht / Ministeriele verantwoordelijkheid

Een evenwichtig bestuurde politie?

Onderzoek naar de juridische status van de Nationale Politie

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verschaffen in bestaande en mogelijke knelpunten in de besturingsstructuur voor het beheer van de politie in relatie tot de gezagsverhoudingen die bestaan tussen de korpschef als ‘hoofd van dienst’ en de minister respectievelijk de burgemeester en de officier van justitie en de gevolgen die dat heeft voor de effectiviteit van de inzet van de politie.

De hoofdvraag van dit onderzoek is dan als volgt:
Draagt de toezichts- en besturingsstructuur van de rechtspersoon politie bij aan de eenduidige aansturing van de korpsleiding, in het bijzonder de korpschef, op het terrein van de beheertaken van de politie?

Dit is deelonderzoek 1 ten behoeven van het eindrapport Evaluatie Politiewet 2012 (zie: link hieronder).

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. De rechtspersoon politie
  3. Aanwijzingsbevoegdheid
  4. Positie korpschef

Conclusie en samenvatting

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kruijf, J.A.M. de, Resodihardjo, S.L., Winter, H.B.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, Radboud Universiteit Nijmegen, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto
Jaar van uitgave:
2017

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Rechtspersoonlijkheid, de aanwijzingsbevoegdheid en de positionering korpschef; evaluatie invoering nationale politie (commissie Evaluatie Politiewet 2012)
Projectnummer:
2747A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie