Rapportage evaluatie Politiewet 2012

Rapportage evaluatie Politiewet 2012

Deelonderzoek Bedrijfsvoering

Samenvatting

Op 1 januari 2013 trad de Politiewet 2012 in werking. Artikel 74 van de wet bepaalt dat de Minister van Justitie en Veiligheid binnen vijf jaar na inwerkingtreding een evaluatie van die wet aan de Staten-Generaal moet sturen over doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk.
Doelstelling: Beschrijven van de bedrijfsvoering van de nieuwe politieorganisatie zoals geregeld op basis van de Politiewet en de stand van de implementatie en voorlopige effecten beoordelen.

De opdracht draagt in zich dat niet alleen onderzocht dient te worden of de wet feitelijk is geïmplementeerd, maar ook hoe deze wet wordt geïnterpreteerd en toegepast in de dagelijkse praktijk.

Dit is deelonderzoek 3 ten behoeven van het eindrapport Evaluatie Politiewet 2012 (zie: link hieronder).

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Implementatie
  3. Voorlopige effecten
  4. Reflecties bij de stand van zaken

A. Onderzoeksverantwoording
B. Context van het onderzoek

C. Bevindingen bedrijfsvoering
D. Casuïstiek
E. Gesprekspartners
F. Bibliografie
G. Gebruikte afkortingen
H. Commissie Evaluatie Politiewet 2012

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Veldhuisen, A. van, Niessen, I., Genderen, R. van, Hommema, I.
Organisatie(s):
Andersson Elffers Felix (AEF), WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Andersson Elffers Felix
Jaar van uitgave:
2017

Bestelinformatie

Adres:
Andersson Elffers Felix
 
Postbus 85198
 
3508 AD Utrecht
Telefoon:
030 2363030
E-mailadres:
mail@aef.nl
Website:
www.aef.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
HRM, cultuur, organisatie en bedrijfsvoering; evaluatie invoering nationale politie (commissie Evaluatie Politiewet 2012)
Projectnummer:
2747C
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie