Haalbaarheidsstudie Koppeling verkeerscriminaliteitsdata CJIB/OM aan Justitiële Documentatie

Haalbaarheidsstudie Koppeling verkeerscriminaliteitsdata CJIB/OM aan Justitiële Documentatie

Samenvatting

In dit haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden om de informatievoorziening ten aanzien van (de herhalingscriminaliteit van) verkeersovertreders te verbeteren. Meer specifiek was de vraag om de mogelijkheden te verkennen om een koppeling te maken tussen het informatiesysteem Mulder en het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) en om gegevens in het JDS te verrijken met delictinformatie uit andere justitiële registraties, zoals bijgehouden door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en/of het Openbaar Ministerie (OM). Langs deze weg kan een monitorsysteem worden samengesteld waarmee een meer volledig en gedetailleerd beeld van de recidive op het terrein van verkeerscriminaliteit kan worden verkregen.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Haalbaarheidsstudie Koppeling verkeerscriminaliteitsdata CJIB/OM aan Justitiële Documentatie
Projectnummer:
2756B
Operationele status:
Lopend