Actualisering recidivemeting Justitiele Jeugdinrichting (JJI) 2016

Actualisering recidivemeting Justitiele Jeugdinrichting (JJI) 2016

Samenvatting

Conform een toezegging aan de Tweede Kamer (5333337/05 d.d. 9 maart 2005), berekent het WODC jaarlijks de recidive van vaste groepen justitiabelen, onder wie de personen die zijn uitgestroomd uit een DJI-inrichting uit het gevangeniswezen, de justitiële jeugdinrichtingen of de tbs-sector. Deze recidivemeting handelt om de justitiële jeugdinrichtingen. Het onderzoek is een vervolg op project 2638 en heeft betrekking op ex-pupillen van justitiële jeugdinrichtingen die in de periode 1997-2013 zijn uitgestroomd. Uitstroomcohort 2013 wordt nieuw aan het onderzoek toegevoegd.

De gegevens van dit onderzoek zijn verwerkt in de publicatie: Recidive onder justitiabelen in Nederland; een verslag over de periode 2004 tot en met 2016 (Factsheet, 2017-5) - zie link bij: Meer informatie.

Inhoudsopgave

 

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actualisering recidivemeting Justitiele Jeugdinrichting (JJI) 2016
Organisatie(s):
WODC
Projectnummer:
2769A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie