Verbeteren correctiemodellen ontwikkeling recidive naar inrichting en regio

Verbeteren correctiemodellen ontwikkeling recidive naar inrichting en regio

Samenvatting

Regelmatig wordt vanuit beleid gevraagd om recidivecijfers uitgesplitst naar inrichting of regio, bijvoorbeeld naar JJI-inrichting, Tbs-instelling of veiligheidsregio. Om de ruwe cijfers per inrichting of regio te kunnen vergelijken is het nodig deze cijfers te corrigeren voor verschillen in de kenmerken van de populatie van iedere inrichting of regio. In dit onderzoek moet duidelijk worden of het mogelijk is om door middel van statistische of machine learning gebaseerde recidivevoorspellingsmodellen binnen een redelijke foutmarge predicties te genereren naar tijd (cohort) en inrichting of regio.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verbeteren correctiemodellen ontwikkeling recidive naar inrichting en regio
Projectnummer:
2769B
Operationele status:
Lopend