Actualisering recidivemeting Gevangeniswezen 2016

Actualisering recidivemeting Gevangeniswezen 2016

Samenvatting

Conform een toezegging aan de Tweede Kamer (5333337/05 d.d. 9 maart 2005), berekent het WODC jaarlijks de recidive van vaste groepen justitiabelen, onder wie de personen die zijn uitgestroomd uit een DJI-inrichting: uit het gevangeniswezen, de justitiƫle jeugdinrichtingen of de tbs-sector. Deze recidivemeting handelt om het gevangeniswezen. Het onderzoek is een vervolg op project 2639 en heeft betrekking op de volwassen gedetineerden die in de periode 1997-2013 zijn uitgestroomd. In deze ronde wordt uitstroomcohort 2013 dus nieuw aan het onderzoek toegevoegd.

De gegevens van dit onderzoek zijn verwerkt in de publicatie: Recidive onder justitiabelen in Nederland; een verslag over de periode 2004 tot en met 2016 (Factsheet, 2017-5) - zie link bij: Meer informatie.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actualisering recidivemeting Gevangeniswezen 2016
Organisatie(s):
WODC
Projectnummer:
2770
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie