Actualisering recidivemeting reclassering 2016

Veiligheid en preventie / Preventie

Actualisering recidivemeting reclassering 2016

Samenvatting

Conform een toezegging aan de Tweede Kamer (5333337/05 d.d. 9 maart 2005), berekent het WODC jaarlijks de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen, onder wie de cliënten uit de drie sectoren van DJI en de jeugdige en volwassen daders met een strafzaak. Sinds 2012 worden ook de cliënten van de reclasseringsorganisaties tot de vaste dadergroepen van de WODC-Recidivemonitor gerekend. Het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering, de Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Reclassering Nederland (samen ‘3RO’) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot deel van de extramurale sancties: de werkstraffen en de toezichttrajecten. 3RO heeft het WODC gevraagd jaarlijks onderzoek te doen naar de recidive van deze twee groepen, zodat een actueel en geschakeerd beeld kan worden verkregen van de uiteindelijke resultaten van de zorg en begeleiding die de reclassering justitiabelen biedt.

De gegevens van dit onderzoek zijn verwerkt in de publicatie: Recidive onder justitiabelen in Nederland; een verslag over de periode 2004 tot en met 2016 (Factsheet, 2017-5) - zie link bij: Meer informatie.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actualisering recidivemeting reclassering 2016
Organisatie(s):
WODC
Projectnummer:
2771A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie