Recidive na huiselijk geweld

Recidive na huiselijk geweld

Recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in de periode 2008-2013

Samenvatting

In dit rapport is de recidive van daders van huiselijk geweld die in de periode 2008 tot en met 2013 onherroepelijk zijn veroordeeld voor een dergelijk delict in kaart gebracht. Dit onderzoek maakt deel uit van een vijfjarig onderzoeksprogramma naar de recidive onder daders van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de onderhavige studie staan de volgende vijf onderzoeksvragen centraal:

  1. Hoeveel unieke personen worden jaarlijks veroordeeld voor huiselijk geweld?
  2. Wat zijn de achtergrondkenmerken (persoons- en strafzaakkenmerken) van daders van huiselijk geweld? Hoe verhouden de achtergrondkenmerken van deze groep zich tot de achtergrondkenmerken van de totale groep van veroordeelde daders?
  3. Wat is het recidivebeeld bij de daders van huiselijk geweld: welk deel van de daders van huiselijk geweld kwam binnen twee jaar na de strafzaak opnieuw in aanraking met justitie (recidiveprevalentie)? Hoe verhoudt de recidiveprevalentie van deze groep zich tot de recidiveprevalentie van de totale groep van veroordeelde daders? Hierbij wordt gekeken naar drie vormen van recidive: de algemene, gewelds- en huiselijk-geweldrecidive.
  4. Welke persoonskenmerken hangen samen met het wel of niet recidiveren bij daders van huiselijk geweld? Hoe is deze samenhang bij de totale groep van veroordeelde daders?
  5. Wat is de ontwikkeling van de recidive bij de daders van huiselijk geweld door de jaren heen, rekening houdend met verschuivingen in de achtergrondkenmerken van de daders over de tijd?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Resultaten
  4. Conclusie en discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Beijersbergen, K.A., Blokdijk, D., Weijters, G.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2018
Reeks:
Cahiers 2018-02
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidive na huiselijk geweld; cahier Recidive bij daders van huiselijk geweld veroordeeld in de periode 2008-2013
Projectnummer:
2773A
Operationele status:
Afgerond