Effectiviteit beleidssepots bij daders van huiselijk geweld

Politie en rechtshandhaving / Sepot

Effectiviteit beleidssepots bij daders van huiselijk geweld

Samenvatting

Het aandeel voorwaardelijke beleidssepots bij huiselijk geweldstrafzaken is hoog en is de afgelopen jaren toegenomen (D. Blokdijk, K.A. Beijersbergen en G. Weijters, Achtergronden en recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in de periode 2008-2015, 2019). Dat het aandeel voorwaardelijke beleidssepots bij huiselijk geweldstrafzaken al jaren relatief hoog ligt, komt doordat strafrechtelijk ingrijpen niet altijd als de enige en beste oplossing wordt gezien bij huiselijk geweld. Al lange tijd is er vanuit de overheid aandacht voor het belang van daderhulpverlening. Eén van de manieren om strafrecht en hulpverlening te combineren is een voorwaardelijk beleidssepot, waarbij een bijzondere voorwaarde, zoals een behandelverplichting, opname in een zorginstelling of deelname aan een gedragsinterventie, is opgelegd. Het onderzoek gaat in op de vraag hoe de oplegging van voorwaardelijk beleidssepots bij huiselijk geweld daders er in de praktijk uitziet en hoe effectief voorwaardelijke beleidssepots zijn in het terugdringen van de (huiselijk gewelds)recidive onder huiselijk geweld daders.
Dit onderzoek maakt deel uit van het vijfjarige onderzoeksprogramma naar de recidive onder daders van huiselijk geweld en kindermishandeling (projectnummer 2773).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectiviteit beleidssepots bij daders van huiselijk geweld
Projectnummer:
2773F
Operationele status:
Lopend