Handschriftenonderzoek in het kader van terrorismebestrijding

Handschriftenonderzoek in het kader van terrorismebestrijding

Quick scan landenstudie

Samenvatting

In het licht van de recente aanslagen in met name Parijs is de vraag gerezen of in de ons omringende landen, maar ook de Verenigde Staten en Australië, een trend is te zien waarbij handschriftonderzoek naast het oplossen van “klassieke” misdaden zoals o.a. fraude en afpersing, ook in het kader van terrorismebestrijding wordt ingezet. Er zijn recent ook signalen ontvangen vanuit Australië dat handschriftonderzoek bij terreurbestrijding op geïntensiveerde wijze is ingezet.
De probleemstelling van dit onderzoek is:
“In welke mate en op welke wijze(n) maken organisaties in Nederland en een aantal andere landen, ten behoeve van opsporing en vervolging van terrorisme, gebruik van handschriftonderzoek? Is daarbij sprake van een afnemend, gelijkblijvend of toenemend belang van deze vorm van onderzoek?”

Inhoudsopgave

Afkortingen

  1. Inleiding
  2. Handschriftonderzoek: algemeen
  3. Handschriftonderzoek ten behoeve van terrorismebestrijding
  4. Trends
  5. Van behoefte naar vraag
  6. Samenvatting

English summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Flight, S., Wiebes, C.
Organisatie(s):
Sander Flight - Onderzoek & Advies, WODC
Uitgever:
Sander Flight - Onderzoek & Advies
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Sander Flight - Onderzoek & Advies
Contactpersoon:
Sander Flight
Telefoon:
06-41315432
E-mailadres:
info@sanderflight.nl
Website:
www.sanderflight.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Quick scan landenstudie handschriften
Projectnummer:
2775
Operationele status:
Afgerond