Haalbaarheidsstudie regionalisering recidivecijfers high impact crimes HIC

Veiligheid en preventie / Veiligheidsregio

Haalbaarheidsstudie regionalisering recidivecijfers high impact crimes HIC

factsheet

Samenvatting

Sinds enkele jaren wordt in Nederland de term ‘high impact crimes’ (HIC) gebruikt. Onder HIC-delicten worden (gewelddadige) vermogensdelicten geschaard, zoals woninginbraak, straatroof en overvallen. Eerder onderzoek laat zien dat HIC-delicten niet in elke regio evenveel voorkomen (o.a. K.A. Beijersbergen, D. Blokdijk en G. Weijters, Recidive na high impact crimes: recidive onder daders van high impact crimes veroordeeld in de periode 2002-2013, 2018). In verschillende regio’s zijn diverse aanpakken en werkwijzen ontwikkeld om de HIC-problematiek terug te dringen (B. Rovers en C. Hoogeveen, Landelijk kader voor de veiligheidshuizen: invoering, ontwikkelingen en knelpunten, 2016).

Gezien deze regionale verschillen, zowel in het voorkomen van HIC-delicten als de aanpak van HIC-daders, is gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om de recidivecijfers onder HIC-daders uit te splitsen naar verschillende regio’s. Hierbij staan twee vragen centraal: 1. welke regiovariabelen zijn beschikbaar of te construeren in de OBJD; en 2. is het voor de regiovariabelen mogelijk om de verwachte recidive per regio te berekenen waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in de achtergrondkenmerken van de daders tussen de regio’s? Dit laatste is nodig omdat deze verschillen in achtergrondkenmerken samenhangen met de kans op recidive (B.S.J. Wartna en N. Tollenaar, Recidive 1997-2003: ontwikkelingen in het niveau van de strafrechtelijke recidive van jeugdige en volwassen daders, 2006).
In deze haalbaarheidsstudie worden vier opties van regionalisering onderzocht: arrondissement, veiligheidsregio, verstedelijkingsgraad en de G4. Omdat de HIC-problematiek sterk oververtegenwoordigd is in stedelijke gebieden is er voor gekozen om te onderzoeken of het mogelijk is om de recidivecijfers uit te splitsen naar de vier grootste gemeenten. Deze haalbaarheidsstudie maakt deel uit van het vijfjarige onderzoeksprogramma naar de recidive onder HIC-daders (projectnummer 2786).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Haalbaarheidsstudie regionalisering recidivecijfers high impact crimes HIC; factsheet
Projectnummer:
2786C
Operationele status:
Lopend