Recidive onder daders van high impact crimes veroordeeld in 2002-2015

Criminaliteit en delicten / Gewelddelict

Recidive onder daders van high impact crimes veroordeeld in 2002-2015

Samenvatting

Sinds enkele jaren wordt in Nederland de term ‘high impact crimes’ (HIC) gebruikt om delicten aan te duiden die een grote impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij hebben. Onder de klassieke HIC-delicten worden (gewelddadige) vermogensdelicten geschaard, te weten woninginbraak, straatroof en overvallen.
In de afgelopen jaren is door de overheid sterk ingezet op de bestrijding van deze HIC-problematiek middels verschillende beleidsprogramma’s (Naar een veiliger samenleving, Ministerie van Justitie en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2002 en Nieuwsbrief Aanval op HIC, Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2014), de instelling van de Taskforce Overvallen (o.a. Taskforce Overvallen in Actieprogramma Ketenaanpak Overvallen 2.0, Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2017) en de Veiligheidsagenda 2015-2018, Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2014).

Het WODC voert sinds medio 2016 een vijfjarig onderzoeksprogramma uit naar de recidive van HIC-daders (Basisprogramma recidiveonderzoek high impact crimes 2016-2021, projectnr. 2786). Eén van de onderdelen van het programma is het periodiek berekenen van de recidive onder alle veroordeelde HIC-daders in Nederland. De eerste recidivemeting binnen dit programma is in 2018 verschenen en had betrekking op HIC-daders veroordeeld in 2002-2013 (K.A. Beijersbergen, D. Blokdijk en G. Weijters, Recidive na high impact crimes: recidive onder daders van high impact crimes veroordeeld in de periode 2002-2013, 2018).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidive onder daders van high impact crimes veroordeeld in 2002-2015
Projectnummer:
2786D
Operationele status:
Afgerond