Aangifte van slachtofferschap: politieregistraties vs slachtofferenquêtes

Criminologie en victimologie / Slachtofferenquete

Aangifte van slachtofferschap: politieregistraties vs slachtofferenquêtes

Samenvatting

Voor het in kaart brengen van criminaliteit en slachtofferschap wordt over het algemeen gebruik gemaakt van de volgende twee traditionele bronnen: Politieregistraties en slachtofferenquêtes (in Nederland de Veiligheidsmonitor). Na inmiddels 4 jaargangen van de Veiligheidsmonitor (VM2012 tot en met VM2015) is het gewenst om beide bronnen opnieuw te koppelen en te vergelijken en mogelijk uit te breiden. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan een betere inschatting gemaakt worden van de kwaliteit van slachtofferenquêtes en politieregistraties als schatters voor de omvang van en trends in criminaliteit.
Dit onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de verschillen en overeenkomsten tussen de aangiftecijfers uit beide bronnen. Het betreft een deelonderzoek van het overkoepelende onderzoek 'Meten van criminaliteit: de zoektocht naar (alternatieve) databronnen' (projectnummer 2787).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aangifte van slachtofferschap: politieregistraties vs slachtofferenquêtes
Projectnummer:
2787A
Operationele status:
Lopend