Productiviteitsontwikkeling in het justitieveld

Productiviteitsontwikkeling in het justitieveld

Een verkenning van de mogelijkheden

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is een verkenning naar de mogelijkheden om voor de taakorganisaties van het ministerie van Justitie en Veiligheid (minJenV) tot een eenduidige maatstaf van productiviteitsontwikkeling te komen ter ondersteuning van de taken van de financiƫle afdeling. Veel organisaties berekenen zelf een vorm van (arbeid)productiviteit. Echter de wijze van berekenen is niet altijd helder en al zeker niet uniform. Vanwege het verkennende karakter is het niet de bedoeling van dit onderzoek om organisaties met elkaar te vergelijken. Het is vooral een inventarisatie van de mogelijkheden om per organisatie invulling te geven aan een uniforme maatstaf voor productiviteitsontwikkeling. De hoofdvragen van het onderzoek luiden:
Is het mogelijk om de (arbeids)productiviteitontwikkeling van de taakorganisaties van minJenV in de periode 2013-2017 te berekenen? Zijn hiervoor genoeg data beschikbaar en welke data zijn idealiter nodig?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingenlijst
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methodiek
  3. Voorbeelden uit de praktijk
  4. Conclusie en aanbevelingen

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Moolenaar, D.E.G.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2019
Reeks:
Cahiers 2019-05
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actualisering productiviteitsindicatoren
Projectnummer:
2789
Operationele status:
Afgerond