Evaluatie pilot Alcoholmeter 2017

Criminologie en victimologie / Verslaafden

Evaluatie pilot Alcoholmeter 2017

Samenvatting

de pilot alcoholmeter 2017 is geëvalueerd. Deze pilot is uitgevoerd in de regio’s Rotterdam en Oost-Nederland. Door het lage aantal dragers en het ontbreken van een controlegroep kon het effect of de invloed van de alcoholmeter op alcoholgebruik en delictgedrag niet op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden vastgesteld. In overleg met de begeleidingscommissie is daarop besloten de evaluatie vooral het karakter van een procesevaluatie te geven en de effectevaluatie los te laten. We zijn begonnen met de reconstructie van de interventielogica om de werkzame mechanismen van de alcoholmeter in beeld te brengen. Vervolgens zijn diverse onderzoeksactiviteiten uitgevoerd om het verloop van de pilot, de knelpunten en verbeterpunten in kaart te brengen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Methodologische verantwoording
  3. Interventielogica
  4. Verloop pilot
  5. Dragers en ervaringen
  6. Ervaringen alcoholmeter
  7. Conclusies

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kruize, A., Muijnck, J. de
Organisatie(s):
Breuer & Intraval onderzoek & advies, WODC
Plaats uitgave:
Groningen/Rotterdam
Uitgever:
Breuer & Intraval onderzoek & advies
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Breuer & Intraval
 
Trompsingel 37B
 
9724 DA Groningen/Rotterdam
Telefoon:
050- 312 62 26
Website:
https://www.breuerintraval.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie pilot alcoholmeter
Projectnummer:
2803
Operationele status:
Afgerond