Modelling the PRocesses leading to Organised crime and TerrOrist Networks

Modelling the PRocesses leading to Organised crime and TerrOrist Networks

PROTON

Samenvatting

Proton staat voor Modelling the recruitment PROcesses leading to organized crime and TerrOrism Networks. Proton is een groot, door de EU gefinancierd project dat wordt uitgevoerd door meer dan 20 partijen (waarvan het WODC er een is) uit verschillende landen. De deelname door het WODC aan Proton richt zich onder andere op de criminele carrières van personen die betrokken zijn bij de georganiseerde criminaliteit.
In samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam gaat het WODC ten eerste het strafrechtelijk verleden van ongeveer 2.500 verdachten in kaart brengen. In een tweede stap richt een verdiepende dossierstudie zich op de achtergronden en processen die een rol spelen bij het betrokken raken bij georganiseerde criminaliteit.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Modelling the PRocesses leading to Organised crime and TerrOrist Networks; pROTON
Organisatie(s):
WODC, VU Amsterdam
Projectnummer:
2808
Operationele status:
Lopend