Het stopformulier

Politie en rechtshandhaving / Politieoptreden

Het stopformulier

Verkenning van de werking van de registratie van staandehoudingen

Samenvatting

De vraagstelling die ten grondslag ligt aan het onderhavige onderzoek, dat is uitgevoerd door Pro Facto, is:
In hoeverre blijkt op grond van de literatuur en documentatie dat zogenaamde stopformulieren bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van etnisch profileren? Zijn de mogelijk bewezen resultaten van het gebruik van stopformulieren te vertalen naar de Nederlandse politieorganisatie? Op welke punten zijn er daarvoor eventueel aanpassingen nodig?
Deze vraagstelling is beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen:

 1. Waar en hoe worden stopformulieren gebruikt?
 2. Wat is bekend over de werking van stopformulieren?
 3. In hoeverre draagt het gebruik van stopformulieren bij aan het tegengaan van etnisch profileren bij staandehoudingen?
 4. Welke condities zijn van invloed op de werking?
 5. In hoeverre is de elders geconstateerde werking te verwachten onder Nederlandse condities?

Inhoudsopgave

Colofon
Samenvatting en conclusies
Summary and conclusions

 1. Inleiding
 2. Engeland en Wales
 3. Spanje
 4. Frankrijk
 5. Bevindingen
 6. Beschouwing

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Woestenburg, N., Ridder, J. de, Krol, E.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Quick scan toepassing stopformulieren
Projectnummer:
2809
Operationele status:
Afgerond