Second Opinion Beslisboom afloop deurwaarderstraject CJIB

Second Opinion Beslisboom afloop deurwaarderstraject CJIB

Samenvatting

Het CJIB wil onnodige inzet van de deurwaarder tot een minimum te beperken, door de deurwaarder alleen maar inzetten als er een redelijk kans van slagen is, dat de debiteur betaalt. Het CJIB daartoe een methode ontwikkeld waarbij aan elke debiteur die in aanmerking komt voor het deurwaarderstraject een betalingskans wordt toegekend. De methode bestaat uit een beslisboom voor zaken die op basis van de nu geldende criteria de indicatie deurwaarder krijgen. De beslisboom is gebaseerd op een databestand waarin zaken zijn opgenomen die hooguit een half jaar geleden zijn uitgestroomd en die in behandeling zijn geweest bij een deurwaarder. De uiteindelijke bedoeling is om bij debiteuren met een hele lage betalingskans het deurwaarderstraject niet meer in te zetten maar naar alternatieven te zoeken. In dit onderzoek is deze methode beoordeeld op de methodologische waarde.
De resultaten zijn verwerkt in een voor intern gebruik bedoelde rapportage.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Second Opinion Beslisboom afloop deurwaarderstraject CJIB
Organisatie(s):
WODC
Projectnummer:
2812
Operationele status:
Afgerond