Blockchain en het recht

Civiel recht en civiel proces / Vermogensrecht

Blockchain en het recht

Een verkenning van de reguleringsbehoefte

Samenvatting

Blockchain is een fenomeen dat zich in recente jaren op een grote publieke belangstelling mag verheugen. Het is een innovatieve techniek die een aanvulling kan vormen op het internet om het mogelijk te maken partijen die elkaar niet kennen of (volledig) vertrouwen met elkaar zaken te laten doen. Blockchain technieken pretenderen een vertrouwensprobleem op te lossen. Het open karakter van de blockchain zou bovendien kunnen bijdragen aan transparantie, controleerbaarheid en legitimiteit van allerlei maatschappelijke processen. Tevens zou blockchain vele intermediairs die als een trusted third party functioneren overbodig kunnen maken en daarmee een grote efficiëntieslag mogelijk kunnen maken.

Dit onderzoek beoogt een kader te ontwikkelen voor de aanvaardbaarheid van blockchain vanuit juridisch perspectief. Dit kader biedt een biedt de mogelijkheid om de kansen en risico’s die blockchains bieden met elkaar in verband te brengen en zo het inzicht te vergroten in de mogelijkheden voor het benutten van de kansen die blockchain technologie burgers, bedrijven en overheden biedt en voor het beheersen van risico’s en aandachtspunten in het licht van toekomstige wetgeving.

De vraagstelling die centraal staat is: Wat zijn vanuit en perspectief van juridische aanvaardbaarheid de kansen en risico’s verbonden aan blockchaintechniek?

Inhoudsopgave

Colofon
Samenvatting
Summary

  1. Introductie
  2. Technische uitleg van blockchain
  3. Algemeen juridisch deel
  4. Use-cases
  5. Synthese
  6. Conclusie

Bibliografie
Lijst met geraadpleegde organisaties
Begeleidingscommissie
Over de auteurs

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schellekens, M., Tjong Tjin Tai, E., Kaufmann, W., Schemkes, F., Leenes, R.
Organisatie(s):
Universiteit van Tilburg - Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT), WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Universiteit van Tilburg - Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT)
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
TILT - Tilburg Institute for Law, Technology and Society
Telefoon:
013-466911
Website:
www.tilburguniversity.edu/tilt

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verkennend onderzoek naar de sociale en ethische gevolgen van de Blockchain en hoe de overheid zich hiertoe zou kunnen/moeten verhouden
Projectnummer:
2815
Operationele status:
Afgerond