Technologiescan

Technologiescan

Samenvatting

In 2017 zal een begin worden gemaakt met een Technologiescan voor Veiligheid en Justitie. Het gaat om een nieuwe structurele activiteit. Het doel is om jaarlijks in kaart te brengen welke nieuwe technologieën potentieel toepasbaar zijn op het de gehele breedte van het VenJ-werkterrein. Er zijn tal van ontwikkelingen gaande die de rechtspraak en de advocatuur ingrijpend zullen veranderen. Te denken valt aan juridische webplatforms waar juridische dienstverleners en klanten elkaar kunnen vinden en die klanten de mogelijkheid bieden om zelf juridische zaken te regelen. Nog ingrijpender is de ontwikkeling van software waarmee delen van het juridische werkproces geautomatiseerd kunnen worden. Voorts zijn meer ontwikkelingen te verwachten op het terrein van legal big data en legal prediction. De Technologiescan zal zich daarnaast ook richten op het terrein van hersenen en cognitie.

Middels dit onderzoek moet er een eerste –niet juridische- leidraad komen voor toezicht op de analysefase van Big Data (BD) toepassingen. Het gaat specifiek om de methoden en technieken (zoals machine learning (ML) en deep learning (DL)) die worden gebruikt om BD-bronnen (maar ook minder grote dataverzamelingen) te ontsluiten en op basis van de uitkomsten beslissingen te nemen. Transparantie, begrijpelijkheid, controleerbaarheid en verklaarbaarheid van de modeluitkomsten en van de totstandkoming van beslissingen zijn de belangrijkste kernbegrippen in deze studie.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Technologiescan
Projectnummer:
2822
Operationele status:
Startfase