Evaluatie BFT

Evaluatie BFT

Samenvatting

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is enerzijds verantwoordelijk voor het financieel toezicht en kwaliteits- en integriteitstoezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders en anderzijds voor het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door notarissen, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren.
De probleemstelling van het onderzoek is: In welke mate was het toezicht en de handhaving door het Bft op de aangewezen toezichtterreinen in de jaren 2012 tot en met 2016 in de praktijk doelmatig en doeltreffend?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders
  3. Toezicht op de Wwft
  4. Doelmatigheid van het BFT
  5. Conclusies

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hers, J., Rougoor, W., Biesenbeek, C., Beusekom, H. van, Barth, R.
Organisatie(s):
SEO Economisch Onderzoek , Clear Conduct, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
SEO
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
SEO Economisch Onderzoek - Universiteit van Amsterdam
Telefoon:
020 5251630
Fax:
020 5251686
E-mailadres:
secretariaat@seo.nl
Website:
www.seo.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Bureau Financieel Toezicht
Projectnummer:
2825
Operationele status:
Afgerond