Herijking ambtstarieven deurwaarders

Herijking ambtstarieven deurwaarders

Samenvatting

De ambtstarieven van de gerechtsdeurwaarder, vastgelegd in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag), betreffen de gefixeerde kosten die aan de schuldenaar in rekening mogen worden gebracht (het zgn. schuldenaarstarief). Deze tarieven werden vastgesteld aan de hand van het adviesrapport Van der Winkel I uit 2001 over Schuldenaarstarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders. In het WODC-Cebeon onderzoek uit 2016 werd geconcludeerd dat de Btag-tarieven weliswaar sinds 2001 geïndexeerd zijn, maar desondanks over het algemeen geen gelijke tred hebben gehouden met de ontwikkeling van de integrale kostprijs (R. Boogaard, W. Nijhof en J. Kuipers, Tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders, 2016). De vraag is nu hoe dit verkennende onderzoek is om te zetten in een concrete herziening van Btag en of sommige van de uitgangspunten uit 2001 aanpassing behoeven.

Het onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken. Deelonderzoek A betreft de integrale kostprijzen ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Deelonderzoek B betreft de gevolgen van andere prijsafspraken tussen schuldeisers en gerechtsdeurwaarders en analyseert de mogelijke gevolgen van andere typen prijsafspraken tussen schuldeisers en gerechtsdeurwaarders dan het Btag-tarief op de bedrijfsvoering/ het verdienmodel van de gerechtsdeurwaarders en op de financiële positie van schuldenaren, gerechtsdeurwaarders en schuldeisers.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Herijking ambtstarieven deurwaarders
Organisatie(s):
WODC, RUG - Pro Facto
Projectnummer:
2826
Operationele status:
Afgerond