Verkenning invoering van een financiële heffing bij het rechterlijk toezicht op beschermingsmaatregelen

Verkenning invoering van een financiële heffing bij het rechterlijk toezicht op beschermingsmaatregelen

Samenvatting

In Nederlands kunnen kwetsbare volwassenen die niet of niet voldoende in staat zijn hun belangen van vermogensrechtelijke en of immateriële aard zelf te behartigen worden beschermd. Het gaat om drie verschillende beschermingsmaatregelenmaatregelen: curatele, beschermingsbewind en mentorschap. Een rechter legt de maatregel op en wijst daarbij een uitvoerder aan. Dit kan een familielid zijn, maar ook een professionele uitvoerder. Curatele, beschermingsbewind en mentorschap (CBM) vormen een beperking op de zelfbeschikking van het individu. Mede daarom houdt de rechter toezicht op de uitvoering van beschermingsmaatregelen.

De volgende drie onderzoeksvragen staan in het onderzoek centraal:

 1. Hoe zou een heffing op bewindvoering, curatele en mentorschap vorm gegeven kunnen worden?
 2. Wat zijn de mogelijke gevolgen van een heffing?
 3. In hoeverre kan een heffing bij toezichtzaken er aan bijdragen dat het stelsel van toezicht ook in de toekomst ‘vitaal’ blijft, in de zin van betaalbaar?

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting

 1. Inleiding
 2. Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap
 3. Stelsel van toezicht op beschermingsbewind, curatele en mentorschap
 4. Achtergrond verkenning financiële heffing
 5. Achtergrond en hoogte financiële heffing
 6. Gevolgen van de heffing
 7. Vitaliteit van het toezicht
 8. Beantwoording onderzoeksvragen

Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wilms, P., Kluft, S., Blankman, K., Veen, S. van der
Organisatie(s):
APE onderzoek & advies, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
APE onderzoek & advies
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
APE Public Economics
Telefoon:
070 3114855
Fax:
070 3114866
E-mailadres:
ape@ape.nl
Website:
www.ape.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Heffing toezicht bewindvoering- en curatele zaken
Projectnummer:
2827
Operationele status:
Afgerond