Evaluatie van de beginnersregeling

Strafrecht en strafproces / Puntenstelsel

Evaluatie van de beginnersregeling

Samenvatting

Omdat beginnende, hoofdzakelijk jonge, bestuurders een groter risico vormen voor de verkeersveiligheid dan ervaren bestuurders, is in 2002 de beginnersregeling ingevoerd met als doel sneller actie te kunnen ondernemen bij beginnende bestuurders die herhaald ernstige verkeersovertredingen begaan. Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de werking van de beginnersregeling. Het onderzoek richtte zich op de beleidslogica en de vormgeving van de beginnersregeling, op de uitvoeringspraktijk, het doelbereik en mogelijkheden voor optimalisatie van de regeling.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Managementsamenvatting
Management Summary

  1. Inleiding
  2. Beleidslogica van de beginnersregeling
  3. Samenhang met andere bestuursrechtelijke maatregelen en straffen
  4. Uitvoeringspraktijk beginnersregeling
  5. Perspectief beginnende bestuurders
  6. Effectiviteit beginnersregeling
  7. Optimalisatie beginnersregeling
  8. Conclusie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Smit, W., Hulst, J. van der, Homburg, G.
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, Erasmus Universiteit Rotterdam - Erasmus School of Law, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie beginnersregeling
Projectnummer:
2828
Operationele status:
Afgerond