Afspraak is afspraak?

Politie en rechtshandhaving / Geweldgebruik tegen publieke werkers

Afspraak is afspraak?

Evaluatie van de eenduidige landelijke afspraken rondom opsporing en vervolging van geweld tegen werknemers met een publieke taak

Samenvatting

Sinds 2010 vormen de zogenaamde Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA) voor de politie en het Openbaar Ministerie (OM) een handelingskader voor opsporing en vervolging na geweld tegen werknemers met een publieke taak. De ELA, een set van 32 afspraken, zijn te beschouwen als instrument voor de politie en het OM om invulling te geven aan het repressieve deel van het programma Veilige Publieke Taak (VPT). De ELA zijn nog steeds operationeel, terwijl het programma VPT, waarin ook aandacht was voor preventie, eind 2016 is afgelopen.
Het doel van deze evaluatie is inzicht verkrijgen in de uitvoering van de ELA door politie en OM. De centrale vraagstelling luidt: hoe worden de Eenduidige Landelijke Afspraken toegepast en nageleefd door politie en OM en wat zijn de ervaringen van de betrokken partijen met de ELA?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Introductie
  2. De deskresearch
  3. Analyse van politie- en OM-gegevens
  4. Meningen vanuit het werkveld
  5. Meningen van werkgevers en werknemers in de survey
  6. De focusgroepen
  7. Beantwoording onderzoeksvragen
  8. Conclusies en nabeschouwing

Lijst met afkortingen
Geraadpleegde bronnen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kuppens, J., Rijnink, R., Esseveldt, J., Ferwerda, H.
Organisatie(s):
Bureau Beke, WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Bureau Beke
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA)
Projectnummer:
2829
Operationele status:
Afgerond