Omvang en aard van de niet-geregistreerde criminaliteit: cybercriminaliteit, horizontale fraude en georganiseerde criminaliteit

Criminaliteit en delicten / Bedrogsdelict

Omvang en aard van de niet-geregistreerde criminaliteit: cybercriminaliteit, horizontale fraude en georganiseerde criminaliteit

Samenvatting

De geregistreerde criminaliteit en het ervaren slachtofferschap neemt niet alleen in Nederland, maar ook internationaal, al jaren af. Naast de mogelijkheid dat de criminaliteit in werkelijkheid daalt, wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat de waargenomen daling het gevolg is van een verandering van de aard van criminaliteit en dat er (wellicht) een verschuiving plaatsvindt van criminaliteit die geregistreerd wordt naar criminaliteit die nu niet (standaard) geregistreerd wordt of niet door slachtofferenquĂȘtes gemeten wordt. Hiermee wordt geduid op het probleem omtrent het dark number van de criminaliteit. Met de niet-geregistreerde criminaliteit wordt bedoeld, het onbekende deel van de criminaliteit die niet geregistreerd wordt in de politiestatistieken. Ongeacht welke meetinstrumenten er nu gebruikt worden voor het meten van (de ontwikkeling) van criminaliteit, een onbekend deel van de criminaliteit blijft buiten zicht. Hierdoor kan er eigenlijk geen beoordeling gegeven worden van de stand van zaken van dĂ© criminaliteit. Zowel maatschappelijk, wetenschappelijk als beleidsmatig staat het thema van het dark number en het inzicht krijgen in de niet-geregistreerde criminaliteit uitdrukkelijk in de belangstelling.
Dit onderzoek bestaat uit twee delen: Deelproject 2830A betreft de omvang en aard van de niet geregistreerde criminaliteit, zijnde een meer generieke wetenschappelijk/methodologische inleiding: welk deel van criminaliteit meten we reeds, welke alternatieven of nieuwe kansrijke initiatieven zijn nu gaande. Dit deelproject 2830B betreft de vraag met welke (nieuwe) methoden, meetinstrumenten en technieken de niet-geregistreerde cybercriminaliteit (zowel cybercrime als gedigitaliseerde criminaliteit), horizontale fraude en georganiseerde criminaliteit gemeten kan worden.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Omvang en aard van de niet-geregistreerde criminaliteit: cybercriminaliteit, horizontale fraude en georganiseerde criminaliteit
Organisatie(s):
WODC, Dialogic Innovatie en Interactie
Projectnummer:
2830B
Operationele status:
Afgerond