Lokaal bekeken

Criminaliteit en delicten / Drugtoerisme

Lokaal bekeken

Verdiepingsstudie Monitor ontwikkeling coffeeshopbeleid - meting 2016/17

Samenvatting

Dit is de verdiepingsstudie van de derde meting van de monitor waarmee de ontwikkelingen worden gevolgd na de aanscherping van het coffeeshopbeleid. Met de monitor wil het ministerie in de jaren 2014, 2015 en 2016 de ontwikkelingen in enkele aan het coffeeshopbeleid gerelateerde fenomenen duiden. In deze verdiepingsstudie is medio 2017 in vijf gemeenten etnografisch veldonderzoek uitgevoerd waarbij per gemeente steeds één of twee hotspot(s) zijn geselecteerd waar drugsgerelateerde overlast zou voorkomen. De keuze van de gemeenten en de hotspots is gebaseerd op de resultaten van de eerste fase van de derde meting en de relevante onderwerpen die daaruit naar voren zijn gekomen: 1. softdrugstoerisme; 2. straathandel; en 3. ontwikkelingen in overlastmeldingen. Deze onderwerpen zijn nader onderzocht aan de hand van de lokale ontwikkelingen in het coffeeshoptoerisme (het bezoek van niet-ingezetenen van Nederland aan coffeeshops), het softdrugstoerisme (de verkoop van cannabis aan niet-ingezetenen buiten de coffeeshop), de softdrugsgerelateerde overlast en de illegale verkoop van soft- en/of harddrugs buiten de coffeeshop (door straatdealers en drugsrunners).

Zie links van voorgaande metingen bij: Meer informatie.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Gemeente I
  3. Gemeente II
  4. Gemeente III
  5. Gemeente IV
  6. Gemeente V
  7. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Mennes, R., Snippe, J., Sijtstra, M., Bieleman, B.
Organisatie(s):
Intraval Onderzoek en Advies, WODC
Plaats uitgave:
Groningen/Rotterdam
Uitgever:
Intraval Onderzoek en Advies
Jaar van uitgave:
2017
ISBN:
978 90 8874 248 4
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Intraval, Bureau voor onderzoek en advies
Telefoon:
050 3134052
Fax:
050 3127526
E-mailadres:
info@intraval.nl
Website:
www.intraval.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor coffeeshopbeleid (Deel B) ; verdiepingsstudie
Projectnummer:
2832B
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie