Coffeeshops in Nederland 2016

Staats- en bestuursrecht / Overheidsbeleid

Coffeeshops in Nederland 2016

Aantallen coffeeshops en gemeentelijke beleid 1999-2016

Samenvatting

Het aantal coffeeshops en het gemeentelijk beleid inzake coffeeshops worden sinds 1999 gevolgd via een aantal metingen. De laatste meting is in 2015 uitgekomen (Zie Link bij: Meer informatie).

Deze meting brengt het aantal coffeeshops in 2015, 2016 en 2017 (peildatum maart) en het gemeentelijk coffeeshopbeleid in deze jaren in kaart. Daarnaast biedt het onderzoek inzicht in trends op deze gebieden sinds het jaar 1999 en gaat o.a. in op de vraag welk vestigings- en handhavingsbeleid Nederlandse gemeenten in deze jaren voerden.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Aantallen coffeeshops
  3. Gemeentelijk beleid
  4. Handhavingsbeleid
  5. Conclusies

Geraadpleegde literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bieleman, B., Mennes, R., Sijtstra, M.
Organisatie(s):
Intraval - Onderzoek en Advies, WODC
Plaats uitgave:
Groningen-Rotterdam
Uitgever:
Intraval
Jaar van uitgave:
2017
ISBN:
978-90-8874-233-0
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Intraval, Bureau voor onderzoek en advies
Telefoon:
050 3134052
Fax:
050 3127526
E-mailadres:
info@intraval.nl
Website:
www.intraval.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor coffeehops: aantallen en gemeentelijk beleid 2015 & 2016
Projectnummer:
2833
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie