Beleidsexperiment(en) toepassing gedragswetenschappen tbv verminderen uitgaansoverlast

Criminaliteit en delicten / Geluidshinder

Beleidsexperiment(en) toepassing gedragswetenschappen tbv verminderen uitgaansoverlast

Samenvatting

In 2016 heeft het WODC onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid van de toepassing van gedragswetenschappen om uitgaansoverlast tegen te gaan. Er is voor gekozen om het onderzoek op te knippen in eerst een haalbaarheidsonderzoek en vervolgens de uitvoering van een eventueel experiment. Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Twente en inmiddels afgerond (M. Galetzka, J. van Hoof, P. de Vries, Verkenning beleidsexperimenten lokale veiligheid, 2016). Dit onderzoek betreft het tweede deel: de uitvoering van een experiment. Er zal worden bekeken of in Haarlem de uitgaansoverlast verminderd kan worden middels een gedragsexperiment. Met behulp van een controle groep en/of nulmeting wordt nagegaan of de groep die de gedragsinterventie heeft ondergaan zich anders gedraagt dan de controlegroep en/of nulmeting of dat er alternatieve verklaringen zijn voor de gevonden resultaten.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Beleidsexperiment(en) toepassing gedragswetenschappen tbv verminderen uitgaansoverlast
Organisatie(s):
WODC, UT - Gedragswetenschappen - PCRS
Projectnummer:
2835
Operationele status:
Lopend