Slachtofferadvocatuur

Staats- en bestuursrecht / Procesdossier

Slachtofferadvocatuur

De rol van de advocatuur in de bijstand van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven

Samenvatting

De laatste jaren heeft de overheid geïnvesteerd in de rol van de slachtofferadvocatuur, ten eerste in de vorm van een specifieke toevoeging, zodat slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenzaken, ongeacht hun inkomen, niet financieel hoeven bij te dragen aan de kosten van een advocaat, en ten tweede in de vorm van de ontwikkeling van de specialisatieopleiding voor advocaten van slachtoffers in ernstige gewelds en zedenzaken.

Onderzocht is in hoeverre advocaten van slachtoffers van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven bijdragen aan het verwezenlijken van slachtofferrechten. De rol van de advocatuur is onderzocht in het kader van vijf slachtofferrechten: (1) het recht op algemene- en zaaksgebonden informatie, (2) het recht op kennisneming van het dossier, (3) het recht op toevoegen van stukken aan het dossier, (4) het recht op het indienen van een vordering tot schadevergoeding en (5) het spreekrecht.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Juridisch kader positie slachtofferadvocatuur
  3. Vragenlijstonderzoek onder slachtofferadvocaten
  4. Interviews met ketenpartners en slachtofferadvocaten
  5. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Elbers, N.A., Meijer, S., Becx, I.M., Schijns, A.J.J.G., Akkermans, A.J.
Organisatie(s):
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit & Rechtshandhaving (NSCR), Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit & Rechtshandhaving (NSCR)
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
NSCR
Telefoon:
020 5985239
Fax:
020 5983975
E-mailadres:
nscr@nscr.nl
Website:
www.nscr.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Positie van de slachtofferadvocatuur
Projectnummer:
2840
Operationele status:
Afgerond