Onderzoek naar de toepassing van het conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer

Onderzoek naar de toepassing van het conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer

Samenvatting

Op 1 januari 2014 is de Wet conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer (hierna: conservatoir beslag)1 in werking getreden. Doel van deze specifieke vorm van beslag is om zorg te dragen dat de vergoeding van de door het slachtoffer geleden schade door de veroordeelde (in de vorm van een schadevergoedingsmaatregel) daadwerkelijk betaald wordt. Het beslag moet voorkomen dat bij een verdachte geen verhaal mogelijk is, omdat hij - anticiperend op zijn (mogelijke) veroordeling en de verplichting de veroorzaakte schade te vergoeden - van de gelegenheid gebruik maakt zijn vermogen bijvoorbeeld te vervreemden of te bezwaren. De volgende probleemstellingen zijn gedefinieerd:

  1. Hoe vaak wordt conservatoir beslag toegepast en bij welke typen zaken?
  2. Wat is het verloop van de zaken waarin conservatoir beslag is gelegd, hoe vaak volgt het opleggen van een schadevergoedingsmaatregel, wat zijn de financiƫle aspecten daarvan en wat is de rol van het conservatoir beslag daarin geweest?
  3. Leidt het leggen van conservatoir beslag ertoe dat daders de opgelegde schade vaker, vollediger en sneller aan slachtoffers betalen?
  4. Beantwoordt het conservatoir beslag ten behoeve van slachtoffers aan het doel ten behoeve waarvoor het in het leven is geroepen?

Inhoudsopgave

Afkortingenlijst
Voorwoord
Managementsamenvatting

  1. Inleiding
  2. De regeling van het conservatoir beslag zoals bedoeld nader toegelicht
  3. De toepassing van het conservatoir beslag in de praktijk
  4. Conclusies en aanbevelingen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Goedvolk, M., Jongebreur, W., Maas-Vos, G. van der, Velpen, M. Vander
Organisatie(s):
Significant, WODC
Plaats uitgave:
Barneveld
Uitgever:
Significant
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Significant APE
 
Parijsboulevard 209d
 
3541 CS Utrecht
E-mailadres:
info@significant.nl
Website:
https://ape.significant-groep.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatiewet conservatoir beslag
Projectnummer:
2841
Operationele status:
Afgerond