Evaluatiewet conservatoir beslag

Straffen en maatregelen / Vervangende hechtenis

Evaluatiewet conservatoir beslag

Samenvatting

Per 1 januari 2014 is de Wet in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk dat de staat conservatoir beslag legt op het vermogen van de verdachte van een misdrijf waarvoor een geldboete van de vierde categorie of hoger kan worden opgelegd. De schadevergoedingsmaatregel houdt in dat de veroordeelde een som geld aan de staat dient te betalen ten behoeve van het slachtoffer. De staat keert het ontvangen bedrag vervolgens uit aan het slachtoffer.
Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de wet. Een evaluatie na drie jaar is bij de parlementaire behandeling toegezegd door de toenmalige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Eerste Kamerstukken, vergaderjaar 2012–2013, 33 295, C, p.4).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatiewet conservatoir beslag
Organisatie(s):
WODC, Panteia
Projectnummer:
2841
Operationele status:
Afgerond