Registratie kindermishandelingszaken in de justitieketen

Registratie kindermishandelingszaken in de justitieketen

Samenvatting

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie wil dat het aantal kindermishandelingszaken binnen de justitieketen in de toekomst gemonitord en gevolgd kan worden, omdat daar op dit moment geen actuele data over beschikbaar is. In het kader van dit voornemen heeft het Ministerie het WODC gevraagd de huidige kennis over het aantal geregistreerde kindermishandelingszaken in de justitieketen in beeld te brengen op basis van bestaande (onderzoek)rapporten. Hierbij gaat het expliciet om registraties en niet om schattingen van de totale omvang van het fenomeen kindermishandeling in Nederland. Het beeld dient relatief actueel te zijn; men is geïnteresseerd in informatie over aantallen sinds het jaar 2012.
De probleemstelling die in deze factsheet wordt beantwoord, is:
Wat is begin 2017 uit bestaande (onderzoek)rapporten bekend over het aantal geregistreerde kindermishandelingszaken in de justitieketen over de periode vanaf 2012?

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boom, A. ten, Zebregs, S.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2017
Reeks:
Fact sheets 2017-02
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Nulmeting aantallen kindermishandeling en huiselijk geweld in de justitieketen
Projectnummer:
2842A
Operationele status:
Afgerond