Registratie en monitoring van kindermishandelingszaken

Registratie en monitoring van kindermishandelingszaken

Een kwalitatieve studie naar beleid en systemen in het buitenland

Samenvatting

De overheid is zich bewust van de problemen inzake registratie en monitoring van kindermishandelingszaken in de justitieketen en wil hierin verandering brengen. Een eerste stap naar verbetering van het systeem kan bestaan in het onderzoeken hoe registratie en monitoring van kindermishandelingszaken verlopen in het buitenland. Dit project is een uitwerking van deze eerste stap en heeft twee doelen. Ten eerste worden voorbeelden gegeven van hoe in het buitenland zaken van kindermishandeling worden geregistreerd en gemonitord. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar justitie, maar ook naar de kinderbescherming binnen de sociale sector (welzijn). Ten tweede is onderzocht welke systemen van registratie en monitoring relevant kunnen zijn voor de Nederlandse context, met bijzondere aandacht voor recente innovaties.

Er zijn dertien landen in de steekproef ge├»ncludeerd: Belgi├ź (regio Vlaanderen), Canada, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Noorwegen, Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland.

Inhoudsopgave

  1. Achtergrond en probleemstelling
  2. Methode
  3. Context van de kinderbescherming
  4. Registratie- en monitoringssystemen van kindermishandeling
  5. Conclusies en aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Grietens, H.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Registratie en monitoring van kindermishandeling in het buitenland
Projectnummer:
2842B
Operationele status:
Afgerond