Inzet van de ISD-maatregel bij jongvolwassen veelplegers: resultaten van vier regionale pilots

Detentie en reclassering / Resocialisatie

Inzet van de ISD-maatregel bij jongvolwassen veelplegers: resultaten van vier regionale pilots

Eindrapportage procesevaluatie

Samenvatting

Deze voorliggende studie omvat een procesevaluatie van vier pilots, verspreid over de vier regio’s Zeeland/West-Brabant, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. In elk van deze regio’s is gedurende de looptijd van twee jaar verschillend geïnvesteerd om te komen tot een betere benutting van de ISD-maatregel bij jongvolwassen stelselmatige daders. In de procesevaluatie is nagegaan welke lessen uit deze pilots kunnen worden getrokken en of elementen wellicht ook interessant zijn om landelijk te implementeren.

Hoofddoel van de pilots:

 1. Een betere benutting van de ISD-maatregel bij jongvolwassen stelselmatige daders van in het bijzonder High Impact Crimes, door het inzetten van de ISD-maatregel vanuit de benadering van optimum remedium in plaats van ultimum remedium.
 2. Uitgangspunt hierbij is dat dit bijdraagt aan een verminderde recidive en een veiliger samenleving; alsmede aan het goed kunnen functioneren van ex-gedetineerden in de samenleving.

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Inrichting en organisatie van de vier pilots
 3. Meerjarige ontwikkelingen in de doelgroep en cijfermatige resultaten van de pilots
 4. Visie op ISD voor jongvolwassenen en draagvlak bij organisaties
 5. Toeleidingsfase ISD
 6. Tenuitvoerleggingsfase ISD
 7. Re-integratie
 8. De gebleken do's en don'ts in de pilots
 9. Bruikbaarheid van 'do's voor eventuele landelijke implementatie
 10. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hoogeveen, C., Bruinsma, M., Burik, A. van (medew.), Eijgenraam, S. (medew.)
Organisatie(s):
Bureau Alpha, Bureau Bruinsma, WODC
Plaats uitgave:
's-Hertogenbosch
Uitgever:
Bureau Alpha
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Alpha
 
Burgemeester Loeffplein 70 E-F
 
's-Hertogenbosch
Telefoon:
06-54734572
E-mailadres:
info@bureaualpha.nl
Website:
www.bureaualpha.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Procesevaluatie pilots ISD voor jovo-zavp
Projectnummer:
2844
Operationele status:
Afgerond