Monitor Jeugdcriminaliteit 2017

Straffen en maatregelen / Halt

Monitor Jeugdcriminaliteit 2017

Ontwikkelingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit in de jaren 2000 tot 2017

Samenvatting

In deze nieuwste Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) zijn de ontwikkelingen in de door politie en justitie geregistreerde jeugdcriminaliteit in de periode 2000 tot 2017 beschreven. De doelstelling van de huidige MJC is een ‘zo breed mogelijk’ overzicht te geven van de ontwikkelingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit en deze ontwikkelingen in samenhang te bespreken. Er wordt hierbij gebruikgemaakt van verschillende bronnen: politieregistraties van jeugdige verdachten, veroordelingsregistraties van jeugdige strafrechtelijke daders en ook internationale bronnen voor de ontwik-kelingen in het buitenland. In de vorige meting van de MJC is ook gebruikgemaakt van een andere bron dan politie en justitie registratiegegevens, namelijk zelfrapportage van daderschap welke eens in de vijf jaar wordt gemeten onder een representatieve steekproef van Nederlandse jongeren. Jeugd heeft betrekking op 12- tot 23-jarigen. Naast de standaarddoelstelling van de MJC om de ontwikkelingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit te beschrijven, zijn toegevoegd een beschrijving van de ontwikkelingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit in zogeheten hot spots en bij jeugdige groepsplegers en een vergelijking van de ontwikkelingen in Nederland met die in omringende landen.
Links naar eerdere rapportages zijn hieronder te vinden bij: Meer informatie.

Filmpje: MJC 2017 animatie

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding - André van der Laan en Marinus Beerthuizen (WODC)
  2. Jeugdige verdachten - Heike Goudriaan, Wim Vissers, Arno Sprangers en Lisanne de Jong (CBS)
  3. Jeugdige strafrechtelijke daders - Marinus Beerthuizen en André van der Laan (WODC)
  4. Sancties opgelegd aan jeugdigen - Marinus Beerthuizen en André van der Laan (WODC)
  5. Hot spots en jeugdige groepsplegers - Bart Sleutjes (CBS) en Marinus Beerthuizen (WODC)
  6. Internationale ontwikkelingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit - Josja Rokven, Marinus Beerthuizen en André van der Laan (WODC)
  7. Ontwikkelingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit in de periode 2000 tot 2017: samenvatting, discussie en conclusie - Marinus Beerthuizen en André van der Laan (WODC)

Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Laan, A.M. van der (red.), Beerthuizen, M.G.C.J. (red.)
Organisatie(s):
WODC, CBS
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2018
Reeks:
Cahiers 2018-01
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor Jeugdcriminaliteit 2017
Projectnummer:
2849A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie