Predictieve textmining in politieregistraties

Predictieve textmining in politieregistraties

Cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit

Samenvatting

In deze studie is onderzocht of het mogelijk was een machine learning (ML-)model te ontwikkelen om politieregistraties in de Basisvoorziening Handhaving (BVH) die betrekking hebben op cyber- of gedigitaliseerde criminaliteit te classificeren. Het doel is om met dat model de omvang van deze online criminaliteit in de BVH-registratie van 2016 te schatten. Tevens zijn de achtergrondkenmerken beschreven van bekende verdachten bij deze registraties van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit. Het onderzoek richt zich op registraties van drie typen cybercriminaliteit (hacken, ransomware en DDoS-aanvallen) en vijf typen gedigitaliseerde criminaliteit (online bedreiging, online stalken, online smaad/laster/belediging, online identiteitsfraude en online aan- en verkoopfraude).

Het onderzoek maakt deel uit van de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC). De MJC betreft een periodieke rapportage waarin op basis van politie- en justitieregistraties de trends in jeugdcriminaliteit op geaggregeerd niveau worden onderzocht.

Inhoudsopgave

Dankwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. ML voor geautomatiseerde documentclassificatie
  3. Ontwikkeling van een classificatiemodel
  4. Resultaten modellering cyber- en gedigitaliseerde delicten in politieregistraties
  5. Omvangschatting en verdachtenkenmerken
  6. Slotbeschouwing

Brief summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Tollenaar, N., Rokven, J., Macro, D., Beerthuizen, M., Laan, A.M. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2019
Reeks:
Cahiers 2019-02
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Textmining in politieregistraties: Op zoek naar jeugdige verdachten van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit, een pilot bij de MJC 2017
Projectnummer:
2849B
Operationele status:
Afgerond