Pilot in practice - neurowetenschappelijke meetinstrumenten in de jeugdstrafrechtketen

Pilot in practice - neurowetenschappelijke meetinstrumenten in de jeugdstrafrechtketen

Samenvatting

Personen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) komen vaker dan gemiddeld met justitie in aanraking. Ongeveer een kwart van de jongeren in de justitiƫle inrichtingen wordt gekenmerkt door een LVB en beperkte sociale redzaamheid. Mensen met een LVB begrijpen anderen vaak verkeerd en schatten hun reacties verkeerd in. Een goed op individuele kenmerken afgestemde begeleiding en behandeling van jongeren met LVB is noodzakelijk om verergering van gedragsproblematiek en om recidive te voorkomen. Er is echter nog niet eerder onderzoek gedaan waarbij die aantallen daadwerkelijk in kaart zijn gebracht. Ook is er geen systematisch onderzoek bekend naar individuele kenmerken van personen met een LVB in de strafrechtketen.
Vooralsnog spelen neuropsychologische inzichten geen rol in de screening op LVB. De pilot in practice moet daarin verandering brengen. De pilot zal gebruikmaken van de ervaringen met het Preventief Interventie Team (PIT)-programma. Dit is een screenings- en hulpverleningsproject voor onder anderen broertjes en zusjes van de Amsterdamse Top-600 (jeugd)criminelen ter preventie van gedragsproblemen waaronder criminaliteit. Er wordt naast het gebruikelijke instrumentarium extra gescreend op neuropsychologische functies, waardoor een completer biopsycho-sociaal profiel ontstaat van het kind of de jongere.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Pilot in practice - neurowetenschappelijke meetinstrumenten in de jeugdstrafrechtketen
Projectnummer:
2850
Operationele status:
Lopend