Verhoging strafmaximum moord; is veertig het nieuwe dertig?

Straffen en maatregelen / Strafwijziging

Verhoging strafmaximum moord; is veertig het nieuwe dertig?

Samenvatting

Op grond van art. 289 Sr heeft de rechter de mogelijkheid om voor moord een levenslange gevangenisstraf op te leggen of een maximale tijdelijke gevangenisstraf van – sinds 2006 – dertig jaren. De maximale tijdelijke gevangenisstraf fungeert daarbij als een alternatief voor de levenslange gevangenisstraf. Ter zake van de ultieme vrijheidsstraf van levenslang zijn verschillende ontwikkelingen gaande, mede onder invloed van rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).
In dit onderzoek is gewerkt vanuit de volgende probleemstelling: Is het vanuit juridisch, wetssystematisch perspectief verantwoord de maximale tijdelijke gevangenisstraf voor moord te verhogen van dertig naar veertig jaren?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen

  1. Inleiding
  2. Achtergrond en het juridische, wetssystematische kader
  3. Kwantitatieve analyse
  4. Kwalitatieve analyse; signalen uit de strafrechtspraktijk

Samenvatting
Summary
Geraadpleegde bronnen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nan, J.S., Struijk, S., Mevis, P.A.M., Holvast, N.L., Mascini, P. (medew.), Kerssies, W.J.R. (medew.), Korteweg, H.J.E. (medew.)
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law, WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law
Telefoon:
010 4081547
Fax:
010 5432911
Website:
www.esl.eur.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek verhogen strafmaat moord
Projectnummer:
2854
Operationele status:
Afgerond