Onderzoek verhogen strafmaat moord

Strafrecht en strafproces / Strafmaat

Onderzoek verhogen strafmaat moord

Samenvatting

Voorbedachte raad vormt het onderscheidend criterium tussen moord en doodslag. Door een uitspraak van de Hoge Raad in 2012 (28 februari 2012 (LJN BR2342)) worden sindsdien hogere eisen gesteld aan het bewijs van voorbedachte raad. Waar in voorkomende gevallen voorheen een veroordeling voor moord geschiedde, is nu enkel een veroordeling wegens doodslag mogelijk.
Nu wordt overwogen de strafmaat voor moord te verhogen van 30 naar 40 jaar gevangenisstraf, rijst de vraag hoe groot het verschil in strafmaat moet zijn tussen de twee strafrechtelijke verschijningsvormen van het doden van een persoon (moord en doodslag). De feitelijke omstandigheden kunnen immers zeer veel gelijkenis vertonen. In het onderzoek wordt nagegaan hoe vaak een straf is opgelegd wegens moord sinds de strafmaatverhoging in 2006 en welke straffen daarbij werden opgelegd. Welke consequenties heeft een eventuele verhoging van de strafmaat voor moord van 30 naar 40 jaar?

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek verhogen strafmaat moord
Organisatie(s):
WODC, EUR - School of Law
Projectnummer:
2854
Operationele status:
Lopend