Leefklimaat en stress in detentie

Detentie en reclassering / Gedetineerden

Leefklimaat en stress in detentie

Een pilotstudie in PI Nieuwegein

Samenvatting

De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig. In de eerste plaats het beschrijven van de niveaus van zelf-gerapporteerde stress en psychische klachten en van het stresshormoon cortisol in het haar bij gedetineerden en penitentiair inrichtingswerkers. In de tweede plaats het onderzoeken van het effect van het experimentele leefklimaat op stress en psychische klachten van gedetineerden en penitentiair inrichtingswerkers. De onderzoeksvragen zijn:

  1. Hoe zien de niveaus van stress en psychische klachten van de onderzochte gedetineerden en penitentiair inrichtingswerkers eruit, ook in vergelijking met andere populaties?
  2. Hangt haarcortisol bij de onderzochte gedetineerden en penitentiair inrichtingswerkers samen met zelf-gerapporteerde stress en psychische klachten?
  3. In hoeverre verschillen de niveaus van stress en psychische klachten van gedetineerden en van penitentiair inrichtingswerkers in het experimentele leefklimaat van die in het reguliere leefklimaat?
  4. In hoeverre verschillen de niveaus van stress en psychische klachten van gedetineerden in respectievelijk het basis-regime en het plus-regime? Op beide aan het onderzoek deelnemende units verblijven zowel gedetineerden die onder het basis-regime vallen als gedetineerden die onder het plus-regime vallen. In het plus-regime hebben gedetineerden meer vrijheid om onder andere aan activiteiten deel te nemen.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methoden
  3. Beschrijving mate van stress en psychische klachten
  4. Stress en psychische klachten in relatie tot leefklimaat
  5. Slothoofdstuk

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Zaalberg, A., Cornet, L.J.M., Platje, E., Kogel, K. de
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2020
Reeks:
Cahiers 2020-03
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Module stressmeting bij onderzoek pilot-maatregelen leefklimaat
Projectnummer:
2855A
Operationele status:
Afgerond